maandag, 06 april 2020

Eerste Hulp (EH) is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke ...
Meer informatie
Bedrijfshulpverlening is bedoeld om tijdens situaties die gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers en derden, schade en ...
Meer informatie
Een AED wordt geheel ten onrechte regelmatig een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en geen hartmassages. Een ...
Meer informatie
Reanimeren is het overnemen van de ademhaling en vooral de bloedsomloop indien er sprake is van een hartstilstand bij een slachtoffer. Indien zowel ...
Meer informatie
Prev Next

BHV compleet basisopleidingen:

Maandag 13 januari 2020
Maandag 20 januari 2020


Onze zorg is uw veiligheid!